Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Περάτωση Σπουδών
Εξειδίκευση


Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είναι απαραίτητο ο φοιτητής να επιτύχει σε όλα τα μαθήματα του Προγράμματος με βαθμό τουλάχιστον 5 και να συγκεντρώσει για το σύνολο των μαθημάτων μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 6,5.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων αυτής της κατεύθυνσης συνιστά εξειδίκευση στο αντικείμενο της Δημόσιας Ελεγκτικής, η οποία και αναγράφεται και στον τίτλο που δίδεται με την ολοκλήρωση των σπουδών.

Αν ο φοιτητής συγκεντρώνει μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από 8,5 αναγράφεται στο πτυχίο του η "διάκριση".

Powered by dclick.gr