Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Συνεργασίες


Το ΠΜΣ συνεργάζεται με αναγνωρισμένα Ιδρύματα τα οποία έχουν επαρκές επιστημονικό προσωπικό και διαθέτουν την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή.

 

Το ΠΜΣ συνεργάζεται με το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη λειτουργία των κατευθύνσεων Χρηματοοικονομική και Τραπεζική, Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη και Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων.

 

Το ΠΜΣ συνεργάζεται από το 2005 με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για τη λειτουργία της κατεύθυνσης Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική.

 

Το ΠΜΣ συνεργάζεται από το 2010 με το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, παρέχοντας υποστηριστικό υλικό για τη διδασκαλία μαθημάτων του ΜΠΣ Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής.

Powered by dclick.gr