Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Επικοινωνία


Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική»

Τα γραφεία της Γραμματείας του ΠΜΣ στεγάζονται στο κτήριο επί της οδού Ευριπίδου 14, 4ος όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 105 59.

Ώρες λειτουργίας Γραμματείας: Καθημερινά 09:00 – 16:00.
 

Γραμματεία κατευθύνσεων:
«Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»,
«Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη»,
«Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων»


Κολομιτσίνη Μαρία

210 3689805
210 3689809
mkolom[at]econ.uoa.gr

 

Γραμματεία κατευθύνσεων:

«Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»,

«Δημόσια Ελεγκτική»


Χατζηνικολάου Γεωργία

210 3689821
210 3689809
gchatzin[at]econ.uoa.gr
Powered by dclick.gr