Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Εργαστηριακού Μαθήματος (χωρίς πιστωτικές μονάδες)

Με τίτλο: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

 

Το μάθημα έχει ως σκοπό να κάνει ικανούς τους φοιτητές να δημιουργούν σωστά δομημένες εργασίες. Επίσης τους διδάσκει να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την επιστημονική πληροφορία με χρήση του διαδικτύου και των εξειδικευμένων βάσεων δεδομένων.

Διδάσκουσα: Ασημίνα Περρή

Τόπος: Αιόλου 42-44 και Κολοκοτρώνη (Μοναστηράκι) 4ος όροφος, Εργαστήριο (Γραφείο 5)

Ώρες-Διάρκεια: Το μάθημα θα διδάσκεται 3 φορές επί τρεισήμισι (3,5) ώρες το κάθε μάθημα κατά τις ίδιες ημέρες και ώρες, για 3 συνεχόμενες εβδομάδες.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την παρακολούθηση, περιγραφή, θεματικές ενότητες και βιβλιογραφία για το μάθημα μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://eclass.uoa.gr/courses/PSPA194/

 

Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε οποιαδήποτε ομάδα επιθυμούν. Ο ανώτερος αριθμός φοιτητών είναι 30 για κάθε ομάδα. Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά δήλωσης συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν e-mail, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται τα εξής:

- Ονοματεπώνυμο,

- Α.Μ. = Αριθμός Μητρώου (πλήρης), αναγράφεται στο πάσο,

- Σχολή ΟΠΕ, Τμήμα, ΠΜΣ και

- αριθμός ομάδας με τις αντίστοιχες ημερομηνίες.

 

Τα παραπάνω στοιχεία τα στέλνετε στο e-mail: aperri@media.uoa.gr

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ.: 210-3689255

Ώρες Γραφείου: κάθε Δευτέρα 14:00-14:30 Σοφοκλέους 1, 2ος όροφος, «Εργαστήριο Τεχνών και Πολιτιστικής Διαχείρισης».

 

Κατά τη διάρκεια κάθε Εργαστηριακού μαθήματος θα τηρείται παρουσιολόγιο, ενώ μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του, θα παρέχεται Πιστοποιητικό παρακολούθησης.

 

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή σε μία από τις παρακάτω ομάδες:

 

Ομάδα Γ Δευτέρα 8/5, 15/5, 22/5 ώρες 15:30-19:00

Ομάδα Δ Παρασκευή 26/5, 2/6, 9/6 ώρες 16:00-19:30

 

Όλες οι ανακοινώσεις...


Powered by dclick.gr