Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Νέα κατεύθυνση: Μαθηματικά Χρηματοοικονομικά και Ανάλυση Κινδύνου

 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα λειτουργήσει νέα κατεύθυνση στο ΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική" με τίτλο "Μαθηματικά Χρηματοοικονομικά και Ανάλυση Κινδύνου".

 

Περιγραφή – Σκοπός. Η κατεύθυνση αυτή του μεταπτυχιακού είναι προσανατολισμένη προς την μαθηματική χρηματοοικονομική και την ανάλυση κινδύνου. Σκοπός της είναι η εκμάθηση, από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, εκείνων των ειδικών μαθηματικών, στατιστικών και υπολογιστικών τεχνικών, που χρησιμοποιούνται στα χρηματοοικονομικά και την ανάλυση κινδύνου, αλλά και η εμβάθυνση σε εκείνες τις οικονομικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν αυτές οι πρακτικές. Συγκεκριμένα, αποσκοπεί στην μείξη μαθηματικών εργαλείων αλλά και οικονομικών θεωριών, με την βοήθεια των οποίων δομούνται τα υποδείγματα και δουλεύουν οι τεχνικές ανάλυσης. Ως εκ τούτου, οι μαθηματικές μέθοδοι θα παρουσιάζονται στην πρακτική τους και εφαρμόσιμη μορφή, αποφεύγοντας τις θεωρητικές εμβαθύνσεις, ενώ οι οικονομικές γνώσεις θα βοηθούν στην ανάπτυξη και διεύρυνση του υποβάθρου οικονομικών γνώσεων των φοιτητών.
Σε ποιους απευθύνεται. Η εν λόγω κατεύθυνση απευθύνεται κυρίως σε αποφοίτους οικονομικών τμημάτων, χωρίς βέβαια να αποκλείονται και απόφοιτοι άλλων τμημάτων θετικής ή πολυτεχνικής κατεύθυνσης.

 

Αναμενόμενα Αποτελέσματα. Με το πέρας των σπουδών τους οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού:
1. Θα έχουν ένα ευρύ πεδίο γνώσεων στα μαθηματικά χρηματοοικονομικά.
2. Θα έχουν ένα ευρύ πεδίο γνώσεων στην ανάλυση κινδύνου
3. Θα έχουν το απαιτούμενο φάσμα οικονομικών γνώσεων που είναι απαραίτητα στην κατανόηση των θεμάτων τους και προσιδιάζουν σε ένα μεταπτυχιακό Οικονομικού Τμήματος.
4. Θα γνωρίζουν όλα τα στατιστικά εργαλεία που απαιτούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων χρηματοοικονομικής και ανάλυσης κινδύνου τόσο σε θεωρητικό , όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
5. Θα γνωρίζουν προγραμματισμό σε MATLAB, κατάλληλο για να αντιμετωπίζουν προβλήματα χρηματοοικονομικών και ανάλυσης κινδύνου.
6. Θα γνωρίζουν τα απαραίτητα μαθηματικά για την μοντελοποίηση προβλημάτων χρηματοοικονομικών και ανάλυσης κινδύνου αλλά και για να προχωρήσουν τις σπουδές τους, αν το επιθυμούν, σε ανώτερο επίπεδο.

 

Μελλοντική Απασχόληση. Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού θα μπορούν να απασχοληθούν σε Τράπεζες, Χρηματοπιστωτικές ή Ασφαλιστικές Εταιρείες, Δημόσια Διοίκηση αλλά και να ακολουθήσουν Ακαδημαϊκή καριέρα, αν το επιθυμούν.

Η σχετική προκήρυξη αναμένεται.

 

Υπεύθυνοι Καθηγητές:

Καθηγητής ΤΟΕ ΕΚΠΑ Κώτσιος Στ., skotsios@econ.uoa.gr

Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΟΕ ΕΚΠΑ Λεβεντίδης Ι. ylevent@econ.uoa.gr

Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΟΕ ΕΚΠΑ Μπασιάκος ybassiak@econ.uoa.gr

Επίκουρος Καθηγητής ΤΟΕ ΕΚΠΑ Κατσίκης Βασίλειος vaskatsikis@econ.uoa.gr

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

Όλες οι ανακοινώσεις...


Powered by dclick.gr