Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων 2017-18 για την κατεύθυνση «Μαθηματικά Χρηματοοικονομικά και Ανάλυση Κινδύνου»
 

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσκαλεί τους ενδιαφερομένους για υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» και κατεύθυνση «Μαθηματικά Χρηματοοικονομικά και Ανάλυση Κινδύνου»

 

Διαβάστε την προκήρυξη

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Κάντε αίτηση εδώ

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017

 

Όλες οι ανακοινώσεις...


Powered by dclick.gr