Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Αποτελέσματα Επιτυχόντων και Επιλαχόντων για την κατεύθυνση «Δημόσια Ελεγκτική» Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

 

Ανακοινώνεται ο κατάλογος επιτυχόντων και επιλαχόντων για την κατεύθυνση “Δημόσια Ελεγκτική”.

 

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τα αποτελέσματα.

 

Κατάλογος Επιτυχόντων και Επιλαχόντων

 

 

Όλες οι ανακοινώσεις...


Powered by dclick.gr