Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Προκήρυξη Κενών Θέσεων 2017-2018 για την κατεύθυνση «Δημόσια Ελεγκτική»

 

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών προκηρύσσει κενές θέσεις και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» και κατεύθυνση «Δημόσια Ελεγκτική».

 

Διαβάστε την προκήρυξη

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής

Κάντε αίτηση εδώ

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017.

 

 

Όλες οι ανακοινώσεις...


Powered by dclick.gr