Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Αποτελέσματα Επιτυχόντων για τις κατευθύνσεις «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» και «Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη» Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

 

Ανακοινώνεται ο κατάλογος επιτυχόντων για τις κατευθύνσεις “Χρηματοοικονομική και Τραπεζική” και “Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη”.

 

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τα αποτελέσματα.

 

Κατάλογος Επιτυχόντων

 

 

Όλες οι ανακοινώσεις...


Powered by dclick.gr