Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Αποτελέσματα Επιτυχόντων για την κατεύθυνση «Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων» Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

 

Ανακοινώνεται ο κατάλογος επιτυχόντων για την κατεύθυνση “Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων”.

 

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τα αποτελέσματα.

 

Κατάλογος Επιτυχόντων

 

 

Όλες οι ανακοινώσεις...


 
Powered by dclick.gr