Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Το ΠΜΣ βρίσκεται σε διαδικασία επανίδρυσης βάσει του Ν. 4485/2017.
Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Διιδρυματικό - Διατμηματικό ΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική" θα προσφέρει τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

1. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική

2. Δημόσια Ελεγκτική

3. Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική

Αν επιθυμείτε, μπορείτε να συμπληρώσετε τη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για την προκήρυξη του Προγράμματος, και να την αποστείλετε με email στα mkolom@econ.uoa.gr, gchatzin@econ.uoa.gr ή με φαξ στο 210 3689809.

Σε διαδικασία ίδρυσης αυτόνομου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η κατεύθυνση "Μαθηματικά Χρηματοοικονομικά και Ανάλυση Κινδύνου" (cserifi@econ.uoa.gr, 210-3689813) και η κατεύθυνση "Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων" (ikarampinou@econ.uoa.gr, 210-3689476).

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το αρχαιότερο Πανεπιστήμιο του Ελληνικού Κράτους, έχει παράδοση στην εκπαίδευση στο χώρο των ανθρωπιστικών, κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών επιστημών.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική, το οποίο λειτουργεί για περισσότερο από 15 χρόνια, έχει ευρεία αποδοχή από την ακαδημαϊκή κοινότητα και την αγορά εργασίας. Οι πτυχιούχοι του στελεχώνουν, μεταξύ άλλων, οικονομικά τμήματα επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τράπεζες, εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, Υπουργεία, διεθνείς οργανισμούς και ελεγκτικές εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Πρόγραμμα, σας προσκαλώ να κάνετε πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.

Η Διευθύντρια  του ΠΜΣ,

Νικολίνα Κωστελέτου, Αναπλ. Καθηγήτρια

Powered by dclick.gr