Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Υλικοτεχνική Υποδομή


Υπολογιστική Υποδομή και Βάσεις Δεδομένων

Το ΔΠΜΣ, στις εγκαταστάσεις του, προσφέρει σύγχρονο εργαστήριο Η/Υ για χρήση από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, πλήρως εξοπλισμένο με Η/Υ και περιφερειακά μηχανήματα.

Το εργαστήριο διαθέτει εκδόσεις στατιστικών και οικονομετρικών λογισμικών προγραμμάτων. Είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο του Πανεπιστημίου Αθηνών για πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του και στο διαδίκτυο.

Στο εργαστήριο πληροφορικής υπάρχουν βάσεις δεδομένων (Reuters, ICAP, Finance) για την προώθηση της έρευνας καθηγητών και φοιτητών, καθώς και για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών.

 

Βιβλιοθήκη

Στη διάθεση των φοιτητών του ΔΠΜΣ είναι η βιβλιοθήκη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στην οδό Ναυαρίνου 13Α, η οποία διαθέτει πλήθος ελληνικών και ξενόγλωσσων συγγραμμάτων και περιοδικών, δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και αναζήτηση πληροφοριών σε άλλες βάσεις δεδομένων. Η βιβλιοθήκη διαθέτει αναγνωστήριο και παρέχει τη δυνατότητα δανεισμού βιβλίων στους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

 

Χώροι Διδασκαλίας

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οδό Ευριπίδου 14. Οι χώροι είναι εξοπλισμένοι με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και άριστη υποδομή πληροφορικής στήριξης. Για τις ειδικεύσεις «Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική» και «Δημόσια Ελεγκτική» ένα μέρος των μαθημάτων πραγματοποιείται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί της οδού Καποδιστρίου 28.

Powered by dclick.gr