Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Διοικητικό Προσωπικό


Κολομιτσίνη Μαρία, Γραμματεία
2103689805mkolom[at]econ.uoa.gr

 

Χατζηνικολάου Γεωργία, Γραμματεία
2103689821gchatzin[at]econ.uoa.gr

Powered by dclick.gr