Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Επικοινωνία


Γραμματεία Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική»

Τα γραφεία της Γραμματείας του ΔΠΜΣ στεγάζονται στο κτήριο επί της οδού Ευριπίδου 14, 4ος όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 105 59.

Ώρες λειτουργίας Γραμματείας: Καθημερινά 09:00 – 16:00.

Γραμματεία κατεύθυνσης «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική»

Κολομιτσίνη Μαρία

210 3689805

210 3689809

mkolom[at]econ.uoa.gr

 

Γραμματεία κατευθύνσης «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»

Χατζηνικολάου Γεωργία

210 3689821

210 3689809

gchatzin[at]econ.uoa.gr

 

Γραμματεία κατεύθυνσης «Δημόσια Ελεγκτική»

Σερίφη Χριστίνα

210 3689813

210 3689809

cserifi[at]econ.uoa.gr

 

Powered by dclick.gr