Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων 2017-18 για τις κατευθύνσεις «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» και «Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη»

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική σε συνεργασία με το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18 στις κατευθύνσεις:

«Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
«Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη»
 

Διαβάστε την προκήρυξη

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Υπόδειγμα συστατικής επιστολής

Κάντε αίτηση εδώ

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017.

 

Όλες οι ανακοινώσεις...


Powered by dclick.gr