Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων 2017-18 για την κατεύθυνση «Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων»
 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική σε συνεργασία με το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18 στην κατεύθυνση:

«Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων»

 

Διαβάστε την προκήρυξη

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Υπόδειγμα συστατικής επιστολής

Κάντε αίτηση εδώ

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017.

 

Όλες οι ανακοινώσεις...


Powered by dclick.gr