Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Σεμινάριο με θέμα: “Emerging Markets: for whow the bell tolls?”

 

 

Πρόσκληση

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Καθηγητής κος Ν. Ηρειώτης και τα μέλη της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» σας προσκαλούν στο σεμινάριο με θέμα

“Emerging Markets: for whom the bell tolls?”

Ομιλητής: Καθηγητής Πάνος Μουρδουκούτας

Long Island University/Columbia University/Forbes

Το σεμινάριο θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 29 Μαΐου, 2017 και ώρα 17:15 - 18:30 στο κτίριο επί της οδού Ευρυπίδου 14, 6ος όροφος.

 

Διαβάστε την πρόσκληση

 

Όλες οι ανακοινώσεις...


Powered by dclick.gr