Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων 2018-19 για την ειδίκευση «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική»

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική σε συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19 στην ειδίκευση «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική».

 

Διαβάστε την προκήρυξη

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Υπόδειγμα συστατικής επιστολής

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018.

 

Όλες οι ανακοινώσεις...


 
Powered by dclick.gr