Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»
  • Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 έχει λήξει

Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες,

έχοντας πλέον ολοκληρώσει τη διαδικασία επανίδρυσης του Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος (ΔΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική και εν αναμονή της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσομε ότι το πρόγραμμά μας θα λειτουργήσει κανονικά την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά (2018-19) με τρεις ειδικεύσεις

1. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική

2. Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική

3. Δημόσια Ελεγκτική

 

Οι αιτήσεις του προγράμματος είναι ανοικτές και για τις τρεις ειδικεύσεις. Στην, υπό αναμόρφωση, ιστοσελίδα μας, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών, τα δίδακτρα, τις προθεσμίες, τις υποτροφίες, τους διδάσκοντες, τον κανονισμό σπουδών.

Προσωπικά, σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού μας προγράμματος που λειτουργεί ανελλιπώς από το 1994, έχοντας διαγράψει μία αξιοσημείωτη ιστορική πορεία. Από το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν αποφοιτήσει εκατοντάδες αξιόλογοι επιστήμονες, επαγγελματίες και ακαδημαϊκοί που στελεχώνουν μεταξύ άλλων, οικονομικά τμήματα επιχειρήσεων, οικονομικές υπηρεσίες του δημοσίου, τράπεζες, υπουργεία, πανεπιστήμια, εταιρίες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, διεθνείς οργανισμούς, ελεγκτικές εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής, που διατρέχουν όλες τις αναμορφώσεις μέχρι την σημερινή επανίδρυσή του, είναι

1. ο συνδυασμός της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής μέσω της ανάλυσης εργαλείων, πρακτικών, τεχνικών και προτάσεων πολιτικής.

2. το Πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, με προεξάρχοντες, κατά τις διάφορες φάσεις ανάπτυξής του, διεθνώς καταξιωμένους επιστήμονες που παράλληλα με τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, είχαν συσσωρεύσει εμπειρίες από τη θητεία τους σε θέσεις ευθύνης του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα όπως σε υπουργεία, τράπεζες και άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, παραγωγικές μονάδες, διεθνείς οργανισμούς.

3. η δυναμική εξέλιξη στον χρόνο. Το πρόγραμμα διδασκαλίας και οι κατευθύνσεις προσαρμόζονται για να αντιμετωπίσουν την πρόοδο της επιστήμης στα συγκεκριμένα πεδία, τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, την διαθεσιμότητα των διδασκόντων, την ζήτηση εκ μέρους των φοιτητών για συγκεκριμένα αντικείμενα καθώς και την έλλειψη ενδιαφέροντος για άλλα.

4. οι συνεργασίες που αναπτύχθηκαν με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα και επαγγελματικούς φορείς. Οι πιο σημαντικές που διαρκούν μέχρι σήμερα είναι:

  • το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που αποτελεί το ένα από τα δύο Τμήματα στα οποία έχει διασπαστεί το Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, με το οποίο είχαμε συνεργασία από το 1998. Η συνεργασία αφορά αφ’ ενός τη διοίκηση του προγράμματος και αφ’ ετέρου και τη διδασκαλία αντικείμενων που καλύπτουν κυρίως το πεδίο της εφαρμοσμένης χρηματοοικονομικής όπως αναλογιστικά μαθηματικά, ανάλυση κινδύνου, στατιστική, οικονομετρία με εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά.
  • το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ). Η συνεργασία με το ΣΟΕΛ, που διαρκεί από το 2005, εξειδικεύεται στην ανάθεση διδασκαλίας συγκεκριμένων αντικειμένων της ελεγκτικής και λογιστικής σε έμπειρους επαγγελματίες και εξειδικευμένους επιστήμονες που προτείνονται από το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ. Επίσης οι κάτοχοι του τίτλου του ΔΠΜΣ με ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» λαμβάνουν εκπαιδευτική επάρκεια ως προς τα αντικείμενα που προβλέπονται για την άσκηση του ελεγκτικού επαγγέλματος. Η συνεργασία με το ΣΟΕΛ πρόβαλε τον εφαρμοσμένο χαρακτήρα του Προγράμματος και εδραίωσε την καταξίωσή του στον επαγγελματικό χώρο της ελεγκτικής-λογιστικής και χρηματοοικονομικής. Ανέδειξε δε τις ειδικεύσεις της Εφαρμοσμένης Λογιστικής Ελεγκτικής και της Δημόσιας Ελεγκτικής σε κορυφαίες επιλογές μεταξύ των υποψηφίων, σε πανελλήνιο επίπεδο.
  • το Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW). Συνεργασία στο επίπεδο εκπαιδευτικών σεμιναρίων και αναγνώρισης διδακτικών ενοτήτων για την απόκτηση του διεθνώς αναγνωρισμένου επαγγελματικού τίτλου (ACA, Association of Chartered Accountants).

 

Θα ήθελα να τονίσω ότι η συνεργασία επαγγελματικών φορέων και πανεπιστημίων αποτελεί ένα καινοτόμο σχήμα που ενισχύει τις διασυνδέσεις του πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας και γενικότερα προωθεί την ώσμωση μεταξύ θεωρίας και πράξης καθώς ενσωματώνει στο πρόγραμμα διδασκαλίας την πολύτιμη πείρα των επαγγελματιών. Ταυτόχρονα ενισχύει το κύρος του αποκτώμενου τίτλου στην αγορά εργασίας. Επίσης δίνει κίνητρο για έρευνα σε πρακτικές εφαρμογές. Σ’ αυτό το είδος της σύμπραξης, το Τμήμα μας είναι πρωτοπόρο στην Ελλάδα.

 

Εύχομαι σε όλους καλή ακαδημαϊκή χρονιά,

 

Νικολίνα Ε. Κωστελέτου

 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διευθύντρια του ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής

Powered by dclick.gr